Business Intelligence

Wat is Business Intelligence?

Business Intelligence (kortweg BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen organisatie. Deze gegevens worden omgezet naar informatie dat moet leiden naar meer kennis en aan moet zetten tot adequate acties.

De gegevens die in EduViewz weergegeven worden kunnen uit verschillende bronnen komen binnen een onderwijsinstelling. EduViewz is in staat om deze gegeven real-time te verwerken en visueel weer te geven.

Doordat de data die in EduViewz staat altijd beschikbaar blijft, ongeacht het systeem dat gebruikt wordt, kan er altijd een vergelijk gemaakt worden met historische data om op deze manier meer inzicht te verkrijgen. Uiteindelijk is het zelfs mogelijk om op basis van de historische data voorspelling op te stellen voor de toekomst. Dit wordt ook wel “Predictive BI” genoemd.

Door het toevoegen van Key Performance Indicatoren (KPI’s) aan de dashboards in EduViewz kan de eindgebruiker direct zien of de vastgestelde doelstellingen behaald zijn of dat er in het proces nog moet worden bijgestuurd.

Hoe werkt Business Intelligence?

Met data. Allereerst moet data uit verschillende bronsystemen onttrokken en begrepen worden. Dit noemen we het ‘ETL-proces’. ETL staat voor ‘Extract, Transform, Load’.

Extract: We halen de data op uit de bronsystemen; zoals een roostersysteem, student informatie systeem of een financieel pakket.
Transform: We bewerken de data zodat de juiste inzichten gegeven kunnen worden. De data is origineel immers niet altijd bedoeld om te visualiseren. In deze stap zorgen we er ook voor dat de data begrepen kan worden.
Load: We laden de data in een zogenaamd ‘Data warehouse’. Op deze manier kunnen we altijd terugkijken op dezelfde set data zonder dat het bronsysteem deze steeds verandert. Ook wordt het met een data warehouse makkelijker om data uit verschillende systemen te combineren.

Nadat het ETL-proces voltooid is wordt de data op een aantrekkelijke en visuele manier gepresenteerd aan de eindgebruiker. Wij gebruiken hiervoor EduViewz. Met behulp van EduViewz kan de data bekeken, geïnterpreteerd en geanalyseerd worden en is het mogelijk om in- of uit te zoomen om het detailniveau van de visualisatie aan te passen.