Dashboard uitgelicht: Huisvesting

Terug naar blogs

Dashboard uitgelicht: Huisvesting

Geschreven op 3 mei 2023

EduViewz is ontwikkeld om onderwijsinstellingen inzicht te geven in de data die al voorhanden is binnen onderwijsinstellingen. Door deze data overzichtelijk, visueel en interactief weer te geven, kan de opgevraagde data op een laagdrempelige manier bekeken, geïnterpreteerd en geanalyseerd worden. Doordat de data die in EduViewz staat, altijd beschikbaar blijft, kan er steeds een vergelijking gemaakt worden met historische data. Uiteindelijk is het zelfs mogelijk om op basis van de historische data voorspellingen op te stellen voor de toekomst.
EduViewz geeft data weer in verschillende dashboards. De komende tijd laten we u door middel van artikelen kennismaken met de verschillende onderdelen.
In dit artikel wordt het dashboard Huisvesting uitgelicht.

Passende huisvesting is misschien wel één van de grootste uitdaging voor onderwijsinstellingen. Dit dashboard toont gegevens over het gebruik van verschillende typen ruimtes zodat er inzicht is in de huidige stand van zaken. Ook geeft het dashboard zeker handvatten om beslissingen voor de toekomst te kunnen maken.
KPI
Door aan een dashboard Key Performance Indicatoren (KPI’s) toe te voegen, kan de eindgebruiker direct zien of de vastgestelde doelstellingen behaald zijn of dat er in het proces nog moet worden bijgestuurd. De gestelde doelen en het aantal KPI’s zijn door onderwijsinstellingen zelf te bepalen.
De KPI’s in dit dashboard tonen de bezettingsgraad en de daadwerkelijke benutting van de ruimtes.
De onderwijsinstelling kan zelf bepalen welke filters gekozen worden. Getoonde informatie is afhankelijk van de beschikbare data vanuit de onderwijsinstelling. Filters die bij dit dashboard opgenomen kunnen worden zijn, gebouwen, ruimtesoort, afzonderlijke ruimtes, faculteit of academie en opleidingen.

Bij de daadwerkelijke benutting wordt het aanwezige aantal studenten gedeeld door de ingeroosterde aantallen. Hieruit blijkt dat circa 70% van de gereserveerde plaatsten daadwerkelijk benut is. Om ruimtes in de toekomst optimaler te gebruiken zou een overboekingsfactor gebruikt kunnen worden.
Gebruik per ruimtesoort
In deze visual zijn een drietal zaken te onderscheiden: het aantal beschikbare plaatsen per dag, het aantal gereserveerde plaatsen per dag en het aantal geregistreerde plaatsten per dag. De informatie wordt getoond per ruimtesoort. Er kan gekozen worden voor één type ruimte, maar ook alle beschikbare ruimtesoorten kunnen naast elkaar getoond worden.

Gebruik per ruimtesoort per lesuur
In deze visual wordt een onderscheid gemaakt tussen het gemiddeld aantal gereserveerde plaatsen per lesuur in de betreffende periode (lichte balk) en het daadwerkelijke gebruikte plaatsen per dag (donkere balk).

Ook hier kan zowel één enkel type ruimtesoort als alle verschillende types getoond worden.

Geroosterd vs capaciteit
In deze visual worden per ruimte het aantal geroosterde plaatsen en de bezette plaatsen weergegeven. Tevens wordt de capaciteit van de ruimte getoond.

Meer weten?

Wil je meer informatie over EduViewz, vul dan onderstaand formulier in.

"*" geeft vereiste velden aan