Dashboard uitgelicht: Rooster

Terug naar blogs

Dashboard uitgelicht: Rooster

Geschreven op 2 maart 2023

EduViewz: beschrijving dashboard “Rooster”
Leestijd: 2 minuten

EduViewz is ontwikkeld om onderwijsinstellingen inzicht te geven in de data die al voorhanden is binnen onderwijsinstellingen. Door deze data overzichtelijk, visueel en interactief weer te geven, kan de opgevraagde data op een laagdrempelige manier bekeken, geïnterpreteerd en geanalyseerd worden. Doordat de data die in EduViewz staat, altijd beschikbaar blijft, kan er steeds een vergelijking gemaakt worden met historische data. Uiteindelijk is het zelfs mogelijk om op basis van de historische data voorspellingen op te stellen voor de toekomst.

EduViewz geeft data weer in verschillende dashboards. De komende tijd laten we u door middel van artikelen kennismaken met de verschillende onderdelen.

Dashboard EduViewz- Rooster

In dit artikel wordt het dashboard Rooster uitgelicht.
Als studenten zich op hun plek voelen in een onderwijsomgeving, hebben zij een grotere kans om succesvol te studeren en het diploma te behalen. Een goed lesrooster is hierbij helpend. Het dashboard rooster voorziet de eindgebruiker van verschillende data met betrekking tot roosterwijzigingen. Roosterwijzigingen worden berekend door alle activiteiten uit uw roostersysteem te vergelijken.

KPI
Door aan een dashboard Key Performance Indicatoren (KPI’s) toe te voegen, kan de eindgebruiker direct zien of de vastgestelde doelstellingen behaald zijn of dat er in het proces nog moet worden bijgestuurd. De gestelde doelen en het aantal KPI’s zijn door onderwijsinstellingen zelf te bepalen.

In het dashboard rooster kan een onderwijsinstelling een KPI opnemen waarmee de doelstelling met betrekking tot het maximaal gewenst percentage roosterwijzigingen aangegeven wordt.

KPI Roosterwijzigingen

In dit overzicht ziet de eindgebruiker direct dat de doelstelling (maximaal 25% roosterwijzigingen) niet gehaald is. Ook het totaal aantal activiteiten en de roosterwijzigingen worden getoond. Bovenstaand voorbeeld bedraag het totaaloverzicht van de gehele onderwijsinstelling. KPI’s kunnen ook op faculteit, afdeling of opleidingsniveau getoond worden.

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen kunnen verschillen van aard. Zo kan een ruimte veranderen, kan de activiteit op een andere tijdstip of datum plaatsvinden, wordt de omschrijving van de activiteit aangepast of wordt de activiteit door een andere medewerker gegeven. Al deze wijzigingen zijn ook zichtbaar in het dashboard.

Aantal roosterwijzigingen

De eindgebruiker kan tevens een aantal algemene filters instellen zodat de gegevens tussen een start- en einddatum of per periode
opgeroepen kunnen worden.
Roosterwijzigingen

Meer weten?

Wil je meer informatie over EduViewz, vul dan onderstaand formulier in.

"*" geeft vereiste velden aan