Onboarding EduViewz

Terug naar blogs

Onboarding EduViewz

Geschreven op 23 januari 2023

 (for Dutch see below)

These weeks are all about the ‘onboarding’ of a new customer for EduViewz. How do we approach that, onboarding such a customer? A glimpse…

Before an educational institution can actually use EduViewz, some things have to be aligned. We call this alignment the ‘onboarding‘.

Processes and people

First of all, we look at the processes and users together with the customer. How are the systems, such as the timetable system and the student information system, used? How are they furnished? And what insights and steering information is desired based on the available data?

Once this is clear, the corresponding EduViewz dashboards will be activated, and we will discuss with the customer which source information is visible on the relevant dashboards. We go through wishes, such as the use of certain terminology, together with the educational institution and together we decide to what extent this will be processed in EduViewz.

Interfaces with systems

Both the technology and the functional operation of the interfaces are discussed and the expectations and commitments are recorded. Which fields do we read? And how often? Should the data be read in ‘raw’, or should EduViewz still apply changes to it?

Once that has been discussed, we set up the link so that we are able to read in data.

Access

The end users receive login details to be able to log in to EduViewz, and EduViewz receives access to source systems such as the schedule packer from the educational institution.

Project

We take on the above activities on a project basis. In this way we keep a good overview and we can make quick adjustments if necessary. But the most important thing is that we communicate with the customer on a weekly basis about the progress of both parties. This way we are not faced with any surprises and EduViewz can be used quickly.

Would you like to know more about how EduViewz can be implemented? Let us know, we’ll be happy to discuss it with you!

******************************************************************************************************************************************************************************

Deze weken staan voor EduViewz in het teken van de ‘onboarding’ van een nieuwe klant. Hoe pakken we dat aan, zo’n klant onboarden? Een inkijkje…

Voordat een onderwijsinstelling daadwerkelijk gebruik kan maken van EduViewz moeten er wat zaken worden afgestemd. Deze afstemming noemen we de ‘onboarding‘.

Processen en mensen

Allereerst kijken we samen met de klant naar de processen en de gebruikers. Hoe worden de systemen, zoals het roosterpakket en het studentvolgsysteem gebruikt? Hoe zijn ze ingericht? En welke inzichten en stuurinformatie is gewenst op basis van de beschikbare data?

Als dit duidelijk is worden de bijbehorende EduViewz-dashboards geactiveerd, en bespreken we met de klant welke broninformatie op de betreffende dashboards zichtbaar is. Wensen, zoals het gebruik van bepaalde terminologie, nemen we samen met de onderwijsinstelling door en samen beslissen we in hoeverre dit in EduViewz wordt verwerkt.

Koppeling met systemen

Zowel de techniek als de functionele werking van de koppelingen wordt besproken en de verwachtingen en toezeggingen worden vastgelegd. Welke velden lezen we in? En hoe vaak? Moet de data ‘ruw’ worden ingelezen, of dient EduViewz er nog wijzigingen op toe te passen?

Als dat besproken is richten we de koppeling in zodat we in staat zijn om data in te lezen.

Toegang

De eindgebruikers krijgen logingegevens om in te kunnen loggen in EduViewz, en EduViewz krijgt van de onderwijsinstelling toegang tot bronsystemen zoals het roosterpakker.

Project

Bovenstaande werkzaamheden pakken we projectmatig op. Op die manier houden we goed overzicht en kunnen we snel bijsturen als dat nodig is. Maar het belangrijkste is dat we wekelijks met de klant communiceren over de voortgang bij beide partijen. Zo komen we niet voor verrassingen te staan en kan EduViewz snel in gebruik worden genomen.

Meer weten over de manier waarop EduViewz geïmplementeerd kan worden? Laat het ons weten, we nemen het graag met je door!

Meer weten?

Wil je meer informatie over EduViewz, vul dan onderstaand formulier in.

"*" geeft vereiste velden aan